Kuzu Eğitime Destek Vakfı,

Atatürk ve Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak eğitim hizmetleri yapmak ve eğitime destek olmak” amacı ile 6 Aralık 2016 tarihinde kurulmuştur. Vakıf amacını gerçekleştirebilmek için yapılması planlanan aktiviteler şu şekildedir:
  • Başarılı ve maddi olarak yardıma gereksinimi olan öğrencilere burs vermek, yeme- içme ve barınmalarını temin etmek,
  • Okulları onarmak, yeni okul inşa etmek, okulların araç ve gereçlerini temin etmek sureti ile ilgili kamu kurumlarına destek olmak,
  • Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik kurslar açmak,
  • Eğitim, bilim, kültür, sanat ve sosyal konularda toplantılar ve sergiler düzenlemek, anma- kutlama günleri ve spor müsabakaları organize etmek,
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortak projeler üretmek ve bu projeler aracılığı ile gençlerin farklı deneyimler kazanmasına yardımcı olmak,
  • Vakfın amaçları çerçevesinde süreli-süresiz yayın çıkarmak.