Popular subjects

Vakfın faaliyet alanları…

Başarılı, yardıma muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak, burs vermek, yeme-içme ve barınmalarını temin etmek,

 

Okulları onarmak veya yeni okullar inşa etmek, araç ve gereçlerini sağlamak suretiyle ilgili kamu kurumlarına destek olmak,

Eğitim, bilim, sanat ve sosyal konularda konferans, sempozyum, panel, seminer, sergi, spor karşılaşmaları, anma ve kutlama günleri gibi faaliyetler düzenlemek,

Öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına, üretici, yetenekli ve çalışkan kişilik kazanmalarına yardımcı olacak faaliyetler yapmak, yöresel meslekler, el sanatları ve benzeri alanlarda kurslar açarak kaybolmakta olan mesleklerin devamını sağlamak,
Gençlerin eğitim olanaklarından yararlanması için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa projeler üretmek, bu projeler aracılığı ile gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim görebilmelerine yardımcı olmak,
Vakfın amaçlarına uygun olarak hazırlanan rapor, araştırma, inceleme, makale, çeviri ve bunun gibi çalışmaları süreli ve süresiz yayınlar halinde neşretmektir

Vakfın Organları

Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu (asil)

Yönetim Kurulu (yedek)

Denetleme Kurulu (asil)

Denetleme Kurulu (yedek)

Bizden Haberler

Kuzu Eğitime Destek Vakfı ailesi olarak Çanakkale’li öğrencilerimizle kahvaltıda buluştuk. Onları vakıf faaliyetlerimiz ve planlarımız hakkında bilgilendirdik.